Inscriu-te al Dinar Networking del dijous 23 de febrer a les 13:30h

Emplena el formulari per apuntar-te a aquest Dinar Networking.

Lloc del dinar: La Gurmeteria. Pg. del Vapor Gran, 24, 08221 Terrassa, Barcelona

Recorda que has de fer l'inscripció prèvia abans del 21 de febrer. Preu del dinar 15 €

S’ha de realitzar un ingrés o transferència al número de compte de la XET. Un cop realizat l'ingrés, enviar el justificant al correu: administracio@xet.cat.
Import del dinar: 15€
Número de compte: IBAN: ES53 0081 0311 89 0001293431 (Banc Sabadell)
Concepte: PRIMER COGNOM – SEGON COGNOM – DINAR NETWORKING
Beneficiari : Xarxa Emprenedora Terrassa.

Les dades personals aportades en aquest document podran ser incloses en el fitxer mixt de la Xarxa Emprenedora de Terrassa que té per finalitat deixar constància de les persones usuàries de les activitats, així com també la realització de les funcions administratives que se’n deriven i, en especial, la gestió dels socis de les activitats. En relació amb aquestes dades es podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició en els termes que estableixen pels articles 6, 15, 16 i 17 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, dirigint un correu electrònic a: xet@xet.cat